Mor og far med revmatisk sykdom

Her finner du informasjon om det å være mor og far med revmatisk sykdom.

Planlegg svangerskapet

De revmatiske sykdommene arter seg ulikt i et svangerskap. I varierende grad kan den revmatiske sykdommen påvirke svangerskapet, og svangerskapet kan påvirke den revmatiske sykdommen. Det er derfor viktig å planlegge en eventuell graviditet.

Dersom du har en revmatisk sykdom og ønsker å bli gravid, bør du planlegge graviditeten mens sykdommen er i en rolig og stabil fase. Det er viktig å ha en gjennomgang av medisiner du bruker før du blir gravid. Enkelte medisiner må stoppes i god tid, mens andre medisiner er viktig å fortsette med gjennom svangerskapet.

Menn med revmatisk sykdom bør også diskutere sin medikamentbruk hos helsepersonell dersom de planlegger svangerskap hos partner.

Ta opp ditt svangerskapsønske med din behandler i god tid før et eventuelt svangerskap.

Mer informasjon finner du på helsenorge.no via denne lenken:

https://helsenorge.no/gravid/svangerskap-og-revmatiske-sykdommer


Sist oppdatert 19.04.2021