Ny artikkel med data fra RevNatus og biobank

Den første artikkelen med kliniske data fra RevNatus og prøver fra RevNatus biobank er publisert!

Publisert 16.06.2023

​I denne artikkelen finner man ingen sammenheng mellom serum LCN2 nivåer og sykdomsaktivitet eller uønskede utfall hos SLE kvinner. 

Arikkelen har PMID: 37246773 og du finner den ​her​