Ny artikkel med data fra RevNatus om amming ved SLE

Arikkelen "Breastfeeding in women with systemic lupus erythematosus: results from a Norwegian quality register" er publisert.

Publisert 02.08.2023

​I denne artikkelen har vi undersøkt andelen kvinner med SLE som ammer sammenlignet med ikke-ammende, og sett på om demografiske variabler, sykdomskarakteristika eller medikamentell behandling har påvirket ammefrekvensen. 

Arikkelen finner du her: https://link.springer.com/article/10.1186/s13006-023-00576-y​