Ny artikkel om svangerskap ved JIA med data fra RevNatus

Ny artikkel med data fra RevNatus!

Publisert 05.04.2024

I denne norske studien med data fra RevNatus og Medisinsk fødselsregister har vi undersøkt om det er forskjell i risiko for fortidlig fødsel, utvikling av preeklampsi, hypertensjon i svangerskap og lav fødselsvekt mellom kvinner med juvenil idiopatisk artritt og friske kontroller. 

Du kan lese artikkelen her: Frontiers | Preterm birth, preeclampsia, gestational hypertension and offspring birth weight in women with active juvenile idiopathic arthritis and healthy controls (frontiersin.org)