Oppsummeringsartikkel fra siste RheumaPreg

Det er publisert en ny artikkel basert på den 11. RheumaPreg-konferansen.

Publisert 06.01.2023

​Artikkelen tar for seg følgende tema: