Pasientinformasjon på engelsk

Pasientinformasjon om svangerskap og revmatiske sykdommer på engelsk er nå oppdatert og tilgjengelig på temaside på helsenorge.no!

Publisert 26.01.2024

På helsenorge.no finner du en egen temaside med pasientinformasjon om svangerskap og revmatiske sykdommer. Innholdet finnes også på engelsk.