Referansegruppe NKSR

Referansegruppen for NKSR er oppnevnt med representanter fra alle de regionale helseforetakene.

​Referansegruppens medlemmer:

  • Synnøve Kalstad (Universitetssykehuset Nord-Norge)
  • Øyvind Palm (Oslo Universitetssykehus)
  • Carina Skorpen (Ålesund Sjukehus)
  • Johan F. Skomsvoll (St. Olavs hospital)
  • Sindre Grindheim (Haukeland Universitetssjukehus)
  • Mari Skog (Norsk Revmatikerforbund)
  • May Liz Bestvold (BURG)
  • Bente Jakobsen (Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer)
Sist oppdatert 25.05.2023