Aktuelle koblinger RevNatus

For forsknings- eller kvalitetsprosjekter kan det være aktuelt å sammenstille opplysninger fra RevNatus med andre registre og befolkningsundersøkelser, og å utlevere opplysninger til internasjonale samarbeidsprosjekter.

Aktuelle registre og befolkningsundersøkelser som data fra RevNatus kan kobles mot: 

 • Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt)
 • Norsk Vaskulittregister og biobank (NorVas)
 • Norsk register for barnerevmatologi (NOBAREV)
 • Norsk systemisk bindevevssykdom- og vaskulittregister (NOSVAR)
 • Medisinsk fødselsregister (MFR)
 • Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret)
 • Dødsårsaksregisteret
 • Norsk pasientregister (NPR)
 • Norsk Nyreregister (NNR)
 • Databasen FD Trygd
 • Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret)
 • Hjerte- og Karregisteret (HKR)
 • Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag med biobank (HUNT)
 • Tromsøundersøkelsen med biobank
 • Den regionale forskningsbiobanken i Helse Midt-Norge Biobank1®
 • Vestnorsk biobank for Revmatologiske Sykdommer

 

Det kan bli aktuelt å utlevere anonymiserte opplysninger til internasjonale samarbeidsprosjekter, 
for eksempel:

 • European network of pregnancy registers in rheumatology (EuNep)
 • The Organization of Teratology Information Services registry study (OTIS)
Sist oppdatert 12.04.2024