Biobank RevNatus

Det regionale helseforetaket Helse Midt-Norge og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har sammen etablert Biobank1®, som er den regionale forskningsbiobanken i Midt-Norge.

Biobank1® tar vare på biologisk materiale (for eksempel blod, vev, urin, morsmelk og navlestrengblod) som kan benyttes til medisinsk forskning når det ikke lenger er bruk for det til diagnostisering og behandling. 

Formålet er å gi økt kunnskap om årsaker til sykdom, for derved å bidra til bedre forebygging, diagnostikk og behandling av sykdom. 

I forbindelse med registrering i kvalitetsregisteret RevNatus, samles det ved St. Olavs hospital inn prøver til Biobank1® fra pasienter som samtykker til å avgi biologisk materiale.

Det tas blodprøver til forskningsbiobanken:
•    før fastslått svangerskap
•    ved hvert trimester gjennom svangerskapet
•    6 uker etter fødsel
•    6 måneder etter fødsel
•    12 måneder etter svangerskapet

Det biologiske materiale vil først og fremst brukes til å frambringe ny kunnskap om sykdom eller beslektede sykdommer. Materialet kan også brukes som kontroll ved forskning på andre sykdomsgrupper. Forskningsbiobanken er offentlig eid, og den drives ikke kommersielt.  

Biologisk materiale fra biobanken kan i studier kobles mot kliniske data i RevNatus. All bruk av biologisk materiale og helseopplysninger i forskning vil skje i form av prosjekter, som først må godkjennes av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Midt-Norge (REK). Prosjektene gjennomføres i samsvar med Helseforskningsloven og annen norsk lov. 

Per april.2024 er det 345 donorer knyttet til «Biobank RevNatus». Det er samlet inn prøvemateriale fra kvinner med systemisk lupus erythematosus (36), revmatoid artritt (61), juvenil idiopatisk artritt (40), spondyloartritter (96), sjøgrens syndrom (8), granulomatose med polyangiitt (5), MCTD (5), resten er på andre inflammatoriske tilstander. 
Så langt det samlet inn plasma, serum, buffy coat og PaxGeneRNA

Ønsker du å vite mer om biobanken og mulighetene den gir? 
Ta gjerne kontakt på e-post nksr@stolav.no 

Du kan lese mer om Biobank1® på www.biobank1.no

Sist oppdatert 09.04.2024