Diagnoser i RevNatus

Lister over aktuelle diagnoser i RevNatus per oktober 2022

Artrittsykdom ICD-10 kode
Annen spesifisert seropostiv revmatoid artritt M05.8
Uspesifisert seropositiv revmatoid artritt  M05.9
Seronegativ revmatoid artritt M06.0
Inflammatorisk leddlidelse M06.4
Annen spesifisert revmatoid artritt  M06.8
Uspesifisert revmatoid artritt M06.9
Uspesifisert polyartritt M13.0
Annen spesifisert artritt M13.8
Uspesifisert artritt M13.9
Stills sykdom med debut i voksen alder M06.1
JIA  
Juvenil revmatoid artritt M08.0
Juvenil ankyloserende spondylitt M08.1
Juvenil artritt med systemisk opprinnelse M08.2
Juvenil polyartritt (seronegativ) M08.3
Pauciartikulær juvenil artritt M08.4
Annen spesifisert juvenil artritt M08.8
Uspesifisert juvenil artritt M08.9
Juvenil artritt ved psoriasis M09.0+L40.5
Juvenil artritt ved Crohns sykdom M09.1+K50.8
Juvenil artritt ved ulcerøs kolitt M09.2+K51.8
Juvenil artritt ved andre sykdommer klassifisert annet sted M09.8
Spondyloartritt  
Ankyloserende spondylitt M45
Sakroiliitt, ikke klassifisert annet sted M46.1
Andre spesifiserte inflammatoriske lidelser i ryggsøylen M46.8
Uspesifisert inflammatorisk lidelse i ryggsøylen M46.9
Psoriasisartritt  
Psoriatisk spondylitt M07.2+L40.5
Andre psoriatiske leddlidelser M07.3+L40.5
Leddlidelse assosiert med annen sykdom  
Leddlidelse ved Crohns sykdom M07.4+K50.8
Leddlidelse ved ulcerøs kolitt M07.5+K51.8
Andre leddlidelser ved inflammatorisk tarmsykdom M07.6
Vaskulittsykdom  
Polyarteritis nodosa M30.0
Juvenil polyarteritt M30.2
Aortabuesyndrom (Takayasus sykdom)  M31.4
Annen kjempecellearteritt (Temporalisarteritt) M31.6
Polyarteritt med lungeaffeksjon (Churg-Strauss) M30.1
Granulomatose med polyangiitt M31.3
Mikroskopisk polyangiitt M31.7
Bindevevssykdom  
Legemiddelutløst systemisk lupus erythematosus M32.0
Systemisk lupus erythematosus M32.1
Andre spesifiserte former for systemisk lupus erythematosus M32.8
Uspesifisert systemisk lupus erythematosus M32.9
Sicca-syndrom (Sjögrens syndrom)  M35.0
«Mixed connective tissue disease» (MCTD) M35.1
Behçets sykdom M35.2
Myositt  
Juvenil dermatomyositt M33.0
Annen dermatomyositt M33.1
Polymyositt M33.2
Uspesifisert dermatopolymyositt M33.9
Systemisk sklerose  
Progressiv systemisk sklerose  M34.0
CREST-syndrom M34.1
Andre spesifiserte former for systemisk sklerose M34.8
Sist oppdatert 12.04.2024