Kvalitetsforbedringsfokus RevNatus 2024

I 2024 har vi fokus på variabelen: «Har du fått rådgivning om svangerskap ved din diagnose».

Denne variabelen er en kvalitetsindikator og sier mye om kvaliteten på tjenesten.

Kun svar fra pasientrapportering på hovedskjema legges til grunn.

Målet er at denne skal være besvart med «JA» hos > 80 % av pasientene.

Vi oppfordrer hver enhet til å diskutere følgende:
«Hvordan kan vi ved vår avdeling sikre at aktuelle pasienter får rådgivning om svangerskap?»

Her er noen stikkord som kom fram på brukermøte for NorVas, NorArtritt og RevNatus:

 • Tema på morgenmøter
 • Internundervisning
 • Kunnskap og kompetanse
 • Avklare ansvarsfordeling mellom lege og sykepleier
  • Arbeid i team
  • Eierskap
 • Sjekklister
 • Informasjonsmapper
  • Til pasienter
  • Til nyansatte
 • E-læringskurs
 • Gjenta informasjon 
Sist oppdatert 12.04.2024