Kvalitetsindikatorer RevNatus

RevNatus har fire kvalitetsindikatorer.

Definisjon/beskrivelse Kompletthet kontrollert CRP
Type indikator Prosessindikator
Måloppnåelse Målet er at CRP skal være målt i forbindelse med hver revmatologiske kontroll. Høy måloppnåelse er satt til ≥ 90 % kompletthet på kontrollert CRP. 
Kunnskapsgrunnlag CRP er viktig for vurdering av sykdomsaktivitet ved inflammatorisk revmatisk sykdom. CRP inngår i standardiserte mål for vurdering av sykdomsaktivitet ved ulike inflammatoriske tilstander.
Beregning Andel «ukjent» på variabelen CRP på alle registrerte skjema, med unntak av skjema 6 uker etter fødsel ved abort.

 

Definisjon/beskrivelse Motatt rådgivning om svangerskap
Type indikator Strukturindikator
Måloppnåelse Minst 80 % av alle gravide skal ha svart <JA> på spørsmålet «Har du fått rådgivning om svangerskap ved din diagnose?».
Kunnskapsgrunnlag Alle inkluderte pasienter skal få rådgiving om svangerskap ved sin revmatiske sykdom fra sin behandler.
Beregning Målet er at minst 80 % av alle gravide skal svare at de har mottatt rådgiving som svangerskap ved sin sykdom på hovedskjema. Kun svar fra pasientrapportering inngår i beregning.

 

Definisjon/beskrivelse Bruk av hydroksyklorokin (HCQ) i SLE-svangerskap
Type indikator Prosessindikator
Måloppnåelse Målet er at minst 80 % av pasientene med SLE bruker HCQ gjennom svangerskapet.
Kunnskapsgrunnlag Det er en internasjonal anbefaling at kvinner med SLE (M32.1, M32.8, M32.9) skal behandles med HCQ i svangerskapet, da en seponering av HCQ øker risikoen for oppbluss av sykdom.
Beregning Registrert at HCQ er brukt i minimum et trimester i svangerskapet på skjema «6 uker etter fødsel» hos kvinner SLE (M32.1, M32.8, M32.9).

 

Definisjon/beskrivelse Bruk av acetylsalisylsyre (ASA) i
SLE-svangerskap
Type indikator Prosessindikator
Måloppnåelse Målet er at 80 % av pasienter med SLE står på ASA i svangerskap.
Kunnskapsgrunnlag Undersøkelser viser at ASA-profylakse reduserer risikoen hos risikokvinner for utvikling av preeklampsi med 15 %, for tidlig fødsel med 8 % og perinatal og neonatal mortalitet med 14 %.
Beregning Svart <JA> på bruk av ASA i svangerskap ved skjema «6 uker etter fødsel» hos kvinner med SLE (M32.1, M32.8, M32.9).

 

Resultater fordelt på hver revmatologiske enhet for 2023 finner du her. 

Sist oppdatert 22.05.2024