Ofte stilte spørsmål RevNatus

Den som skal ha tilgang må gå inn på FALK og søke om tilgang til RevNatus.

Det ligger en egen video på vår YouTube-kanal som viser hvordan du steg for steg søker tilgang.

Ring eller send oss en mail, så vet vi at det er noen nye som skal ha tilgang, og samtidig får avklart om det er behov for noe opplæring fra oss.

Du kan bare slette det sist opprettede skjema. Det er fordi data fra foregående skjema blir med over i det etterfølgende skjema.

Det skal bare opprettes et skjema knyttet til hver revmatologiske kontroll.

Alle svangerskap må ha et hovedskjema. Så hvis pasienten er gravid ved inklusjon, opprettes bare et hovedskjema, hvor man setter inn hvor langt svangerskapet har kommet, altså gravid i uke…..

Du kan fint gjennomføre revmatologiske kontroller med telefon- eller videokonsultasjoner, og samtidig få gjort en registrering i RevNatus. Du angir i starten av skjema om det er gjennomført en fysisk konsultasjon eller avstandsoppfølging. 

For å opprette pasienten i RevNatus må det foreligge et samtykke fra pasienten. Samtykke er elektronisk og sendes ut via helsenorge.no. Når pasienten har signert det elektroniske samtykkeskjema kan du opprette hovedskjema og sende ut skjema til pasientrapportering.

Hvis pasienten ikke er gravid, opprettes 12 måneder etter fødsel. Så opprettes det nytt hovedskjema neste gang hun kommer til kontroll. Hvis pasienten allerede er gravid på 
revmatologisk kontroll 12 måneder etter fødsel, skal det kun opprettes et nytt hovedskjema. 

Pasienter kan inkluderes i løpet av hele svangerskapet.

Hvis det er opprettet hovedskjema på en pasient som aborterer skal det registreres ved å opprette skjema 6 uker etter fødsel. Velg «Nei» på levende født og da vil det meste av skjemaet lukke seg og det er enkelt å ferdigstille.

Hvis CRP er forhøyet av andre klare årsaker er det bedre å utelate CRP verdien og la den være missing. Det er også mulig å ta en ny CRP når infeksjonen er over og føre inn denne verdien dersom dette ikke er mer enn 2 uker etter det registrerte besøket.

Det er kostnadsfritt å sende ut elektroniske skjema for pasientrapportering i RevNatus. Pasienten får da en SMS om har hun har fått et skjema til utfylling med lenke til 
helsenorge.no. Etter at pasienten har svart, får du opp muligheten til å innhente svarene i skjema i RevNatus, og pasienten har tilgang til egne data på helsenorge.no. 

Samtykke til RevNatus i papir på engelsk. Det ligger på hjemmesiden til RevNatus, stolav.no/revnatus.

Hvert svangerskap skal ha sitt unike RevNatus-nummer. Det består av en bokstavkode som er unik for hver revmatologiske enhet i tillegg til et løpende tall.

Hvis en kvinne har flere svangerskap registrert i RevNatus, skal hun ha nytt RevNatus-nummer knyttet til hvert svangerskap.

Blodprøver og eventuelt urinprøver rekvireres til hver revmatologiske kontroll etter lokal praksis og etter individuell klinisk vurdering. Kun et utvalg av prøvesvar skal føres inn i RevNatus.

Sist oppdatert 08.04.2024