Fagkurs

RheumaPreg 2025

I 2025 arrangeres "13th International Conference on Reproduction, Pregnancy and Rheumatic Disease.

8.
mai
2025
3 dager
  1. 08. mai 2025
  2. 09. mai 2025
  3. 10. mai 2025

Tid og sted

Når

  1. 08. mai 2025
  2. 09. mai 2025
  3. 10. mai 2025

Hvor

Wien, Østerrike

Annethvert år samles det internasjonale fagmiljøet for en stor konferanse med tema svangerskap og revmatiske sykdommer. Konferansen er aktuell for både sykepleiere og leger som møter denne pasientgruppen.

Neste konferanse blir 8. - 10.mai 2025 i Wien, Østerrike.

Vi håper at vi blir en stor gruppe fra Norge som deltar i 2025!

Hjemmesiden er nå etablert: RheumaPreg 2025