Elisabeth Vesterbekkmo

Elisabeth K. Vesterbekkmo

Elisabeth Vesterbekkmo er lege i hjertemedisin ved Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin.

Elisabeth Kleivhaug Vesterbekkmo er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer, og jobber som overlege ved Klinikk for hjertemedisin på St. Olavs hospital. Elisabeth fullførte medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø i 2004, og har tidligere jobbet ved Helgelandssykehuset i Mosjøen (2004–2010) og Nordlandssykehuset i Bodø (2010–2012).

Som doktorgradsstipendiat i Cardiac Exercise Research Group undersøker Elisabeth blant annet om trening kan endre sammensetningen av plakket i hjertets blodårer hos pasienter med etablert hjertesykdom. Deltakerne i studien har fått blokket ut trange blodårer ved St. Olavs hospital, og satt inn stenter som skal sørge for at blodårene holder seg åpne. Halvparten av hjertepasientene som rekrutteres til prosjektet trener intensive 4x4-intervaller, mens resten følger dagens anbefalinger. Blodårene og stentene undersøkes ved hjelp av svært moderne bildeteknologi som gir nøyaktige mål på størrelsen og fettinnholdet i plakket. Prosjektet ble påbegynt i 2013, og pågår fortsatt.

Elisabeth er også involvert i flere andre studier med trening og kolesterol som tema. Hun innehar dessuten styreverv hos Den norske legeforening i både Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet og Norsk Indremedisinsk forening, i tillegg til at hun er medlem i Spesialistkomiteen for Indremedisin. Elisabeth er også med i helsenettverket i Olympiatoppen Midt-Norge, og sitter i referansegruppa for Nasjonal kompetansetjeneste for Familiær Hyperkolesterolemi.

Telefon: 920 84 041
E-post: elisabeth.k.vesterbekkmo@stolav.no

Klevmoen, M., Bogsrud, M. P., Retterstøl, K., Svilaas, T., Vesterbekkmo, E. K., Hovland, A., Berge, C., van Lennep, J. R., & Holven, K. B. (2021). Loss of statin treatment years during pregnancy and breastfeeding periods in women with familial hypercholesterolemia. Atherosclerosis.​

Govatsmark, R. E. S., Janszky, I., Slørdahl, S. A., Ebbing, M., Wiseth, R., Grenne, B., Vesterbekkmo, E., & Bønaa, K. H. (2020). Completeness and correctness of acute myocardial infarction diagnoses in a medical quality register and an administrative health register. Scandinavian journal of public health, 48(1), 5-13.​​

Letnes, J. M., Dalen, H., Vesterbekkmo, E. K., Wisløff, U., & Nes, B. M. (2018). Peak oxygen uptake and incident coronary heart disease in a healthy population: the HUNT Fitness Study European Heart Journal, ehy708

Govatsmark, R. E. S., Janszky, I., Slørdahl, S. A., Ebbing, M., Wiseth, R., Grenne, B., Vesterbekkmo, E. K., & Bønaa, K. H. (2018). Completeness and correctness of acute myocardial infarction diagnoses in a medical quality register and an administrative health register. Scandinavian journal of public health, 1403494818803256.

Rognmo, Ø., Brønstad, E., Lang​e, C., Vesterbekkmo, E. K., Revdal, A., & Aamot, I. L. (2018) Trening som medisin. Tidsskrift for den Norske Legeforening

20.9.2019: Helgelands Blad:
Hjertet skal pumpe (krever abonnement)

3.5.2017: Indremedisineren
Trening som medisin for bedre hjertehelse

2.6.2016: Sprek (Bergens Tidende, Adresseavisen, Aftenposten, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad, Sunnmørsposten, m. fl.):
Disse sykdommene kan du trene deg friskere fra (krever abonnement)

18.4.2016, Sprek (Bergens Tidende, Adresseavisen, Aftenposten, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad, Sunnmørsposten, m. fl.):
Nå skal helsepersonell kurses i trening (krever abonnement)

17.4.2016, Dagens Næringsliv:
- Kanskje er det for dårlig formidlet at selv ti minutter trening har effekt

15.4.2016, NRK TV:
Trening som medisin

23.9.2015, CERG-bloggen:
Kun en av tre vet at de har arvelig høyt kolesterol

2.9.2015, CERG-bloggen:
Kan trening redusere sykdom i hjertets blodårer?

1.9.2015, CERG-bloggen:
Kurser leger i trening og testing av hjertepasienter

Elisabeth k. Vesterbekkmo
Elisabeth Kleivhaug Vesterbekkmo, hjertelege i Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin

Logo, Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin

Trening som medisin er en nasjonal kompetansetjeneste ved St. Olavs Hospital og NTNU i Trondheim.

Trening er bra både for å forebygge sykdom hos friske og for å hindre ny sykdom hos pasienter. Det er godt dokumentert at trening er effektiv medisin ved 26 forskjellige sykdommer, blant annet hjerteinfarkt og anginahjertesviktkols og røykebein. Det er disse sykdommene Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin har fokus på. Vi henvender oss både til helsepersonell, studenter, pasienter og pårørende, og ønsker å sørge for at godt dokumentert kunnskap om Trening som medisin når ut til flest mulig. Vårt mål er at trening skal bli en like naturlig del av behandlingen som medikamenter.Sist oppdatert 16.09.2021