Trening som medisin til personer med koronar hjertesykdom

Hjerteinfarkt og angina pectoris


​Hvert 40. minutt får en nordmann et akutt hjerteinfarkt, og de fleste overlever. Hjerteinfarkt og angina pectoris går under fellesbetegnelsen koronarsykdom, som innebærer at hjertets egne blodårer er trange eller helt tette. Ved koronarsykdom er det viktigere enn noen gang å trene regelmessig. Rådene over er ment som en enkel introduksjon til trening for denne gruppa pasienter, og de aller fleste hjertepasienter kan ta utgangspunkt i disse anbefalingene.​

Du skal ikke trene hvis du har ustabil angina eller de to første dagene etter et infarkt. Følg trafikklysmodellen under hvis du er usikker på om du bør trene eller ikke.

Skikkelse
Det var de viktigste rådene. Klikk her hvis vil ha mer informasjon om når personer med hjerteinfarkt og angina bør være forsiktige med å trene.

Treningsbasert hjerterehabilitering bedrer livskvaliteten og reduserer risikoen for nye sykehusinnleggelser. Trening er trygt og gjennomførbart for hjertepasienter.Les mer utfyllende om helseeffektene av å trene for pasienter med hjerteinfarkt og angina

Intensiv intervalltrening er en svært effektiv treningsform for hjertepasienter, og også trening med lavere intensitet har god effekt. De enkle rådene for kondisjons- og styrketrening i videoen øverst på siden, passer for de fleste med hjerteinfarkt og angina, men individuelt tilpasset trening gir aller best resultat. 

Du kan klikke på plakatene under for å se en større versjon eller skr​ive ut rådene.

Trening som medisin ved kransåresykdom1.png

Trening som medisin ved kransåresykdom2.png

Last ned vår plakat som oppsummerer internasjonale retningslinjer for trening ved koronarsykdom​​

Hvis du synes det er vanskelig å å motivere deg for trening på egen hånd, finnes det heldigvis mange som tilbyr seg å hjelpe hjertepasienter med å trene. Vi holder på å lage en oversikt over alle som tilbyr treningsbasert hjerterehabilitering i Norge, og oversikten blir oppdatert fortløpende. Under finner du også en oversikt over en del kommunale tilbud om trening for hjertepasienter, i tillegg til alle Frisklivssentralene i Norge, hvor du kan trene sammen med andre mennesker som er i samme situasjon som deg selv.

Oversikt over hjerterehabiliteringstilbud i NorgeHelsedirektoratets oversikt over Frisklivssentraler

Her kan du se en kort film om et pasientforløp ved St. Olavs hospital etter et hjerteinfarkt. Du får blant annet informasjon om koronar angiografi, ultralyd av hjertet, hjerteskolen og hjerterehabiliteringen. 

 Nyheter om trening som medisin ved koronarsykdom

 • 28. april 2020
  Trening som kjernekomponent i hjerterehabilitering

  Et nytt posisjonsdokument gir klare retningslinjer for treningsopplæring og -oppfølging som en del av hjerterehabilitering.

 • En svart og sølv klokke
  27. mars 2020
  Avansert hjemmetreningsteknologi økte aktivitetsnivået

  Teknologiske løsninger som gir hjertepasienter treningstips og -oppfølging i deres eget hjem kan potensielt forlenge effekten av senterbasert hjerterehabilitering.

 • En gruppe mennesker i et rom
  10. mars 2020
  – Tilbyr for få treningsøkter på hjerterehab

  Hjerterehabiliteringsprogrammer i mange land kan være nødt til å øke treningsdosene for å ha optimal effekt. Få norske sykehus tilbyr det antall økter internasjonale eksperter anbefaler i en ny kartleggingsstudie.

Sist oppdatert 22.06.2022