Norsk kvalitetsregister for pasienter med alvorlige primære hodepiner

Hodepineregisteret er et nasjonalt kvalitetsregister for pasienter med ensidig hodepine ledsaget av autonome symptomer

Sist oppdatert 19.12.2023