Helseøkonomi og helsetjenesteforskning

Vi utfører evalueringer av helsetjenesten knyttet til kostnader og ressursbruk, bruk av tjenester og kvalitet. Gruppen leverer beslutningsstøtte gjennom helseøkonomiske evalueringer, analyser basert på observasjonsdata, bruk av ulike studiedesign, visualisering og modellering.

Illustrasjon av en hånd som holder et hjerte med et hjerterymeslag på seg.


KOMPETANSE

For å utvikle helsetjenesten gjøres det endringer i organisering med mål om å bedre pasientbehandling og effektivisere ressursbruk. Kompleksiteten i helsetjenesten gjør at det kan være vanskelig å vurdere om endringer har tiltenkt effekt. Vi jobber med slike problemstillinger gjennom å analysere store datamengder som er generert av tjenestens daglig drift eller fra randomiserte studier.

Gruppen har kompetanse i helseøkonomi, matematikk og statistikk, epidemiologi, samfunnsvitenskap og helsevitenskap. Vi jobber klinikknært, og har samtidig et tett samarbeid med NTNU og andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Vi bidrar også med veiledning av masterstudenter og ph.d.-kandidater.


KJERNETEAM

Portrettbilde
Vidar Halsteinli

Telefon:
+47 930 21 081
E-post: vidar.halsteinli@stolav.no


Kompetanse
Helseøkonom, PhD. Økonomisk evaluering av helsetjenester (cost-effectiveness, cost-utility og Budget Impact), bruk av modellering- og simuleringsteknikker. Bred erfaring fra helsetjenesteforskning og bruk av registerdata til analyse av aktivitet, kapasitetsutnyttelse, produktivitet og effektivitet. Har prosjekterfaring fra psykisk helsevern, kreft, fedme, ortogeriatri, patologi mm.   

Arbeidsområde i RSHU
Nestleder. Kostnadsberegninger av pasientforløp, modellering av forløp og kostnadssammenligninger. Deltar i kliniske studier hvor helseøkonomisk evaluering inngår. Gir råd og veiledning i bruk av lokale metodevurderinger ved St Olav og i regionen forøvrig. Gir råd/deltar i driftsanalyser/evalueringer internt i St. Olav og i regionen for øvrig.

Publikasjoner

portrettbilde

Andreas Asheim

Telefon: +47 911 51 310
E-post: andreas.asheim@stolav.no

Kompetanse

Sivilingeniør i Industriell matematikk og PhD i Numerisk Analyse fra NTNU, Institutt for matematiske fag. Har jobbet som både på utviklingsprosjekter for vitenskapelig beregningsprogramvare, underviser på sivilingeniørstudiet og som forsker innen anvendt matematikk.    

Arbeidsområde i RSHU
Analyse på store datamengder, visualisering, statistisk analyse, operasjonsanalyse. Tallknusing heller enn tallkosing.

Publikasjoner

portrettbilde av Jørn Heggelund
​Jørn Heggelund

Telefon: 924 09 017​
E-post: jorn.heggelund@stolav.no


Kompetanse

Idrettsfysiolog, Ph.d. i klinisk medisin. Forskningskompetanse innenfor temaet fysisk trening som behandling for mennesker med psykiske lidelser. Har de siste årene arbeidet med prosjektledelse knyttet til Forbedringsprogrammet til St. Olavs hospital.

Arbeidsområder i RSHU

Innovasjon, avstandsbehandling og brukererfaring. Fagekspert knyttet for innbyggerportalen i Helseplattformen.
 
Publikasjoner

portrettbilde

Sara Marie Nilsen

Telefon:+47 908 67 025
E-post: Sara.Marie.Nilsen2@stolav.no

Kompetanse

Jeg har en ph.d. i samfunnsmedisin fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Med bakgrunn fra Norsk pasientregister, Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Midt-Norge og Helsedirektoratet har jeg mye erfaring med å håndtere store datamengde, samt analyser av den somatiske spesialisthelsetjenesten i Norge. Jeg har vært spesielt engasjert i epidemiologisk metode, registerdata, helsetjenesteanalyser, rapportarbeid, SPSS, Stata, Microsoft Office og formidling av resultater.

Arbeidsområde RSHU
Ved RSHU bistår jeg hovedsakelig med helsetjenesteanalyser, prosjektstøtte, rapportarbeid, datatilrettelegging og beslutningsstøtte. 

Publikasjoner

portrettbilde

Imre Janszky

Telefon:+47 941 30 241
E-post: imre.janszky@ntnu.no

Kompetanse

I have an MD and a PhD degree from Semmelweis Medical University, Budapest, Hungary and from Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, respectively. My primary postion is at the Department of Public Health and General Practice/Norwegian University of Science and Technology where I am employed as professor in epidemiology. I have 20% employment at the Regional Center for Health Care Improvement, StOlav Hospital as a researcher.

Arbeidsområde i RSHU
I am involved in research on safety of pharmaceutical products, on iatrogenic infections, on cardiovascular complications after surgery and other invasive procedures and on patient safety issues regarding clinical pathways and ambulatory emergency

Publikasjoner


Zareen Abbas Kahn
E-post: zareen.abbas.kahn@stolav.no

Kompetanse
Master i Global Helse fra NTNU, Master i Public Affairs fra University of Texas of Austin og Bachelor i Økonomi fra Converse University. 

Arbeidsområder i RSHU
Som stipendiat utfører jeg økonomisk evaluering av internettbaserte verktøy for forebygging av depresjon. Jeg hjelper også til med økonomisk evaluering av ulike helseprosjekter ved RSHU.​


Sist oppdatert 25.05.2023