Logistikk og ressursutnyttelse

Ved RSHU bistår vi med beslutningsstøtte knyttet til pasient- og materialflyt med mål om å øke kvaliteten og effektiviteten i pasientbehandlingen. I møtet med klinikkene er ofte vårt bidrag å bruke driftsdata i modellbaserte analyser for å vurdere og foreslå løsninger på komplekse ressursplanleggingsproblemer.

Illustrasjon av tre menn med en sirkel mellom seg.


KOMPETANSE

Vi støtter klinikkene med kompetanse om ressursplanlegging gjennom bruk av data og kvantitative modeller.

Ressursplanlegging foregår på alle nivå i et sykehus: fra strategiske beslutninger knyttet til dimensjonering og lokalisering av funksjoner, materiell og ressurser, til taktiske beslutninger om aktivitets- og bemanningsplanlegging de neste månedene, og ned på operasjonelle ​beslutninger knyttet til timebooking av pasienter og turnusplanlegging.

Vi bruker matematiske og statistiske modeller, herunder optimerings- og simuleringsmodeller, for å si noe om hva som vil skje i framtida, samt foreslå mulige løsninger.

Vi har forskningsbakgrunn i fagområdet operasjonsanalyse fra Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, og vi tar med oss en forskningstilnærming inn i prosjektene vi er en del av.

KJERNETEAM

portrettbilde

Anders Nordby Gullhav

Telefon:+47 909 27 100
E-post: anders.gullhav@iot.ntnu.no 

Kompetanse

Sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse og PhD i operasjonsanalyse fra NTNU. Etter fullført PhD fikk jeg mulighet for en postdoc-stilling i et prosjekt med St. Olavs hospital om ressursplanlegging i sykehus. Jeg kombinerer nå en prosjektlederstilling ved RSHU med en stilling som førsteamanuensis ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. I begge stillinger jobber jeg med problemstillinger knyttet til planlegging i sykehus.

Arbeidsområde i RSHU

Bistå klinikker med beslutningsstøtte i ulike planleggingsproblemer ved bruk av dataanalyse og analyse med simulerings- og optimeringsmodeller.

Publikasjoner

portrettbilde

Thomas Reiten Bovim

Telefon: 958 59 178 
E-post: thomas.bovim@ntnu.no / Thomas.Reiten.Bovim@stolav.no

Kompetanse

Utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Bergen, samt sivilingeniør i Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU. Har siden 2019 vært deltidsansatt som stipendiat ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) ved NTNU, innenfor fagfeltet operasjonsanalyse.
 
Arbeidsområder i RSHU
Bistår klinikker og avdelinger med ressursplanlegging. Til grunn for arbeidet ligger en kombinasjon av kvantitative data, samt en kvalitativ forståelse av de utfordringene som klinikkene står ovenfor. Leveransene er ofte i form av dataanalyser, samt simulerings- og optimeringsmodeller.

Publikasjoner


Simen Tung Vadseth
E-post: simen.tung.vadseth@stolav.no

Kompetanse
Sivilingeniør innenfor Industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) ved NTNU med operasjonsanalyse og optimering som fagretning. Er nå stipendiat ved IØT hvor jeg forsker på algoritmer og løsningsmetoder for å løse komplekse rute- og planleggingsproblemer.

Arbeidsområder i RSHU
Prosjekter relatert til optimal ressursutnyttelse og pasientflyt.​


Sist oppdatert 25.05.2023