Anders Nordby Gullhav

portrettbilde

Telefon:+47 909 27 100
E-post: anders.gullhav@iot.ntnu.no 

Kompetanse
Ph.d. i industriell økonomi og teknologiledelse. Ph.d.-oppgave om ressursallokering for nettsky tjenester (cloud services) med fokus på kostnadseffektivitet og tjenestekvalitet. Har nå stilling som post.doc i helselogistikk ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.
 
Arbeidsområde i RSHU
Forsker ved RSHU; for tiden involvert i prosjekter om ressursutnyttelse og kapasitetsplanlegging ved MR-labene, samt involvert i prosjekt om optimeringsbasert turnusplanlegging.
 
Publikasjoner

Sist oppdatert 18.08.2021