Andreas Asheim

portrettbilde

Telefon: +47 911 51 310
E-post: andreas.asheim@stolav.no

Kompetanse

Sivilingeniør i Industriell matematikk og PhD i Numerisk Analyse fra NTNU, Institutt for matematiske fag. Har jobbet som både på utviklingsprosjekter for vitenskapelig beregningsprogramvare, underviser på sivilingeniørstudiet og som forsker innen anvendt matematikk.    

Arbeidsområde i RSHU
Analyse på store datamengder, visualisering, statistisk analyse, operasjonsanalyse. Tallknusing heller enn tallkosing.

Publikasjoner

Sist oppdatert 18.08.2021