Janne Grønli

Portrettbilde

Telefon: +47 992 06 279
E-post:Janne.Gronli@stolav.no

Kompetanse

Utdannet sykepleier, og intensivsykepleier. Kurs i Praktisk prosjektledelse ved NTNU i 2016. Diverse andre kurs som turnuskurs, HMS 40 timers kurs, ESAm.m. Jobbet ved Nevrokirurgisk avdeling og i Nevroklinikken i 28 år, med kun et par korte avbrekk, på Hjerteklinikken St. Elisabeth, og 1 år på Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Arbeidsområde i RSHU
Helsefaglig rådgiver/forløpsveileder med hovedoppgave på standardiserte pasientforløp, utvikling og implementering. Ivaretar og utfører andre oppgaver i RSHU etter behov.

Sist oppdatert 18.08.2021