Johan Skomsvoll

portrettbilde

Telefon: +47 909 52 073
E-post: Johan.Skomsvoll@stolav.no

Kompetanse
Cand, med., Dr.med, spesialist i samfunnsmedisin, spesialist i revmatologi. Fra 1993 tilsatt ved revmatologisk avdeling, St.Olavs Hospital, Spesialist/overlege fra 1998, og har hatt funksjon som avdelingssjef i to perioder. Bidratt til etablering av Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatisk sykdom (NKSR). Klinikksjef for klinikk for kirurgi og akuttmedisin i Helse Nordmøre og Romsdal fra 2009-2011. Fra 2012 fungert i ulike roller/funksjoner i fagavdelingen i sentral stab

Arbeidsområde i RSHU
Daglig leder og medisinsk faglig rådgiver.

Publikasjoner (Pubmed)

Publikasjoner (Cristin)

Sist oppdatert 18.08.2021