Kirsten Aune Walther

portrettbilde

Telefon:+47 986 94 025
E-post: Kirsten.Aune.Walther@stolav.no

Kompetanse

Offentlig godkjent sykepleier, pedagog, master i helsevitenskap og forløpsveileder. Har vært ansatt i Barne- og ungdomsklinikken i ulike roller siden 1983. Kontaktsykepleier for hjertesyke barn i 20 år. Nå 60% stilling som forsknings- og fagutviklingssykepleier der. 

Fokusområder: Rehabilitering og habilitering av barn og ungdom, samhandling på tvers av nivå og tverrfaglig samarbeid.

Arbeidsområde i RSHU
40% stilling i RSHU. Forløpsveileder i forløp som involverer barn og ungdom lokalt og regionalt.
Prosjektleder i pasientsikkerhetsprosjekt ved St. Olavs hospital: «Ungdomsmedisin – trygge overganger for unge pasienter».

Sist oppdatert 18.08.2021