Kjell Åsmund Salvesen

portrettbilde
Telefon +47 412 40 404
E-post kjell.asmund.salvesen@stolav.no

  

Kompetanse

Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer fra 1996. Professor ved NTNU fra 2003. Har arbeidet som overlege innen fagområdene obstetrikk og fostermedisin ved flere store og små sykehus i Norge, Sverige og England. Fagdirektør i Helse Midt-Norge 2014-16. Klinikksjef ved Kvinneklinikken St. Olavs hospital fra 2016.

Arbeidsområde i RSHU

Medlem av ledergruppen. Spesielt opptatt av standardiserte pasientforløp og pakkeforløp.

Publikasjoner

Sist oppdatert 18.08.2021