Vidar Halsteinli

Portrettbilde
Telefon:+47 930 21 081
E-post: vidar.halsteinli@stolav.no


Kompetanse
Helseøkonom, PhD. Økonomisk evaluering av helsetjenester (cost-effectiveness, cost-utility og Budget Impact), bruk av modellering- og simuleringsteknikker. Bred erfaring fra helsetjenesteforskning og bruk av registerdata til analyse av aktivitet, kapasitetsutnyttelse, produktivitet og effektivitet. Har prosjekterfaring fra psykisk helsevern, kreft, fedme, ortogeriatri, patologi mm.   

Arbeidsområde i RSHU
Nestleder. Kostnadsberegninger av pasientforløp, modellering av forløp og kostnadssammenligninger. Deltar i kliniske studier hvor helseøkonomisk evaluering inngår. Gir råd og veiledning i bruk av lokale metodevurderinger ved St Olav og i regionen forøvrig. Gir råd/deltar i driftsanalyser/evalueringer internt i St. Olav og i regionen for øvrig.

Publikasjoner

Sist oppdatert 18.08.2021