Standardisert pasientforløp

Forløpsveilederne bidrar til utvikling og revisjon av standardiserte pasientforløp, inkludert pakkeforløp og regionale pasientforløp. Vi bidrar til framdrift i forløpsprosesser og prosjektstøtte, med vekt på tverrfaglig samarbeid med avdelinger, klinikker og i region HMN. Veilederne tilbyr også opplæring i forløpsmetodikk, bistand i bruk av EQS til ansatte i klinikkene og opplæring i monitoreringsverktøyet eSP.

Illustrasjon av et menneste i starten av en tidslinje. Tidslinjen har 5 rundinger på seg.


​KOMPETANSE

  • Sykepleiere med etter- og videreutdanning/mastergrad
  • Kompetanse på veiledning av klinisk personell i forløpsprosesser og -metodikk
  • Lang klinisk erfaring

KJERNETEAM

portrettbilde

Aud Hiller

Telefon:+47 951 85 808
E-post:aud.hiller@stolav.no

Kompetanse
Intensivsykepleier, lederutdanning TØH, master i helsevitenskap NTNU, forløpsveileder. Klinisk erfaring fra pasienter med hjertesykdom. Stabserfaring fra avdeling for helsefag og utdanning. Pasienterfaringsundersøkelser.

Ansvarsområde
Helsefaglig rådgiver RSHU, forløpsveileder for pakkeforløp, regionale og lokale standardiserte pasientforløp. Veileder i metodikk for R-SPF.

Publikasjoner

portrettbilde

Kirsten Aune Walther

Telefon: +47 986 94 025
E-post: Kirsten.Aune.Walther@stolav.no

Kompetanse
Offentlig godkjent sykepleier, pedagog, master i helsevitenskap og forløpsveileder.

Arbeidsområde i RSHU
30% stilling i RSHU. Forløpsveileder for pakkeforløp, regionale og lokale standardiserte pasientforløp for barn og ungdom. Har vært og er fortsatt ansatt ved Barne- og ungdomsklinikken. Fokusområder: Barn og ungdom


portrettbilde

Lise Mo

Telefon: +47 900 91 929
E-post:Lise.mo@stolav.no

Kompetanse

Sykepleier – Sykepleierhøyskolen i Sør-Trøndelag. AMK-sykepleier. Lederutdanning – offentlig administrasjon og ledelse – universitetet Nord. Master i organisasjon og ledelse, spesialisering innovasjon og endringsledelse - NTNU 

Arbeidsområde i RSHU
Helsefaglig rådgiver, forløpsveileder – standardiserte pasientforløp. Implementering av standardiserte pasientforløp, lokalt og regionalt. Leder for nettverk for forløpskoordinatorer. Produkteier eSP.
Sist oppdatert 25.05.2023