Fagkurs

Årets Helse og arbeidsseminar i regi av FoU enheten for helse og arbeid i Midt-Norge

Jobber du innen fagfeltet helse og arbeid? Da bør du sette av datoen tirsdag 4. juni til årets regionale seminar om helse og arbeid i Midt-Norge. Her vil du kunne møte kolleger og høre om siste nytt innen fagutvikling, forskning og satsingsområder.

4.
juni
2024
  1. 04. jun. 2024, 08:30 - 15:30

Tid og sted

Når

  1. 04. jun. 2024, 08:30 - 15:30

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Et samarbeid mellom Programområdet for arbeid og helse ved NTNU og FoU enheten for helse og arbeid i Midt-Norge

Hvor

Scandic Nidelven
Havnegata 1-3
7010 Trondheim

Påmeldingsfrist 14. mai

Frist for påmelding: 14. mai 2024, 23:59

Programområdet for arbeid og helse ved NTNU

------

Tradisjonen tro deler vi dagen i 3 hovedbolker: Nytt fra forskningsfronten, nytt fra direktorater og helseforetak og nytt fra praksisfelt og prosjekter.

Seminaret vil blir avholdt på Scandic Nidelven i år.

HOLD AV DATOEN 4. JUNI

Påmeldingsfrist er forlenget til 14. mai. Seminaravgift kr. 500,- dekker lunsj.

 

Program (pdf)

 

 

Kontakt

Telefon
72822337
Tlf.tid mandag til fredag kl 08:15-10:30 og 13:30-15:00

Program for dagen

Tid

Tema

Navn

08:30-08:45

Kaffe og registrering

 

08:45-09:00

Velkommen og informasjon fra FoU enhet helse og arbeid i Midt Norge

FoU enhet for Helse og Arbeid i Midt-Norge

 

OPPDATERING FRA FORSKNINGSFRONTEN (resultater)

09:00 - 09:30

Å forutse langtidssykefravær: Hvilke faktorer predikerer langtidssykefravær hos dem med muskelskjelettlidelser?

Tarjei Langseth Rysstad, phd og fysioterapeut

 

09:30-09.50

Tidlig avklaring i psykisk helsevern:

MEET studien (Measuring the Effect of the Early assessment Team): protokoll og populasjon ved analyser av baseline data i en randomisert studie

Camilla Angelsen Kvestad, Psykiater og stipendiat

Ingvild R. Holte, psykiater og stipendiat

Katrine H. Holgersen, psykolog og førsteamanuensis NTNU

 

 

 

09:50– 10:10

PAUSE OG MINGLING

 

 

 

 

10.10-10.40.00

 

Fastlegers bruk av et strukturert samtaleverktøy fører til redusert sykefravær: Resultater fra en randomisert studie publisert i Lancet eClinical

Cathrine Abrahamsen, stipendiat og fastlege

 

10.40-10.55

Sykehusansattes erfaringer med bruk av et nytt elektronisk pasientjournal system etter 6 måneder: En kvalitativ studie med bærekraftsperspektiv

Eivind Sæthre, stipendiat i STUNTH og master i sosiologi, NTNU

10.55-11.10

Sykehusansattes erfaringer med bruk av et nytt elektronisk pasientjournal system etter 6 måneder: Kvantitative analyser av bruksopplevelse i relasjon til arbeidshelse

Signe Lohmann-Lafrenz, stipendiat i STUNTH, NTNU og overlege ved arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olav

11.10-11.30

7 års oppfølging av effekter etter arbeidsrettet rehabilitering på Hysnes

Lene Aasdahl, førsteamanuensis NTNU og overlege ved Unicare

 

 

 

11:30-12:30

LUNSJ

 

 

 

 

INFORMASJON FRA HELSE MIDT-NORGE, HELSEDIREKTORATET OG NAV

12:30-12:50

Status på nasjonale tiltak for å styrke samarbeidet mellom NAV og helsetjenestene

Hilde Kristin Weng, Arbeids og velferdsdirektoratet

 

12:50-13:10

Status på nasjonale tiltak for å styrke samarbeidet mellom NAV og helsetjenestene

Toril Dale, seniorrådgiver avdeling folkesykdommer, Helsedirektoratet

13:10-13:30

Status for helse og arbeid i Midt-Norge

 

Gunn Hege Marchand, phd og seniorrådgiver Helse Midt-Norge

13.30-13.50

PLENUMSDISKUSJON:

«Framtidens arbeidsrettede rehabilitering..?»

 

Hvor står vi og hvor går vi basert på Riksrevisjonens rapport om rehabilitering og signalene i Nasjonal Helse- og Samhandlingsplan?

Panel med representanter fra

 

AvDir, HDir, HMN, NTNU og en fastlege

 

Moderatorer:

Karen Hara og

Sigmund Gismervik

 

 

 

13:50-14:10

PAUSE

 

 

 

 

HELSE- OG VELFERDSTEKNOLOGI I ARBEIDSRETTET REHABILITERING


14:10 -14:20

Teknologi i rehabilitering: Når fleksibilitet, kompetanse og resultater er viktig: Heldigital, tverrfaglig behandling for kroniske helseplager.

Eirik Søfteland, phd og endokrinolog

 

 

14.20 – 14.35

Teknologi i rehabilitering: «Erfaringer med bruk av VR i arbeidsrettet rehabilitering»

Anita Dyb Linge, phd/forsker ved Høgskulen i Volda og FoU leder ved Muritunet

14:35-14:50

Digitale søknader om ytelser i NAV: Variasjon i fullføringsgrad blant ulike pasientgrupper.

Solveig Ose, seniorforsker SINTEF

14:50-15:05

Videobasert samhandling med fastleger og NAV i pasientforløp for smerte- og utmattelse (Innovasjonsprosjekter)

Karen Walseth Hara, førsteamanuensis NTNU og koordinerende overlege i NAV

15:05-15:20

Kunnskapsspredning via video: Ferdige produkt og strategi for implementering via Helsenorge og NAVs kunnskapsbank

Sigmund Gismervik, førsteamanuensis NTNU og leder av FoU enheten for helse og arbeid i Midt-Norge

15:20-15:30

Avslutning og oppsummering