Et bord med noen flasker og noen plastbeholdere

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Avdelingen har analysevirksomhet innen immunologi (autoimmunitet) og allergi, flowcytometri (bl.a. leukemidiagnostikk), blodtyping og antistoffbestemmelse. Avdelingen tilbyr også undervisning av leger og annet helsepersonell. Avdelingen har blodbankvirksomhet som omfatter blodgivere, produksjon av blodkomponenter og transfusjonsmedisin. Avdelingen har i tillegg ansvar for blodbanken ved Orkdal sykehus. Avdelingssjef er Ellen Berg.

Akkreditering

 

Offisielt akkrediteringsmerke NA (logo)

Avdelingen er akkreditert av Norsk Akkreditering etter NS-EN ISO/IEC 15189:2012 innen områdene M01 Immunologi og transfusjonsmedisin (inkl. flowcytometri), M011 Blodtyping og antistoff bestemmelse, M0120 Intervju og tapping av blodgivere, M0130 Produksjon av blod og blodkomponenter, M140 Oppbevaring, utlevering og transport av blod og blodkomponenter og  M30 Prøvetaking. Se fullstendig akkrediteringsomfang for TEST 295.

 

Oversikten over akkrediteringsomfang er gjeldende fra dato angitt i dokumentet. For historiske akkrediteringsomfang, vennligst kontakt avdelingen, e-post immunoblodbank@stolav.no 

Sist oppdatert 10.04.2024