Brukerhåndbok medisinsk biokjemi

Bruk av prøveresultater i forskningsrapporter

Avdeling for medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi har som et av sine mål å legge forholdene til rette for forskning initiert av universitetets og sykehusets ansatte. Hvis dette skal lykkes, må vi kontaktes på forhånd.

Resultater fra analyser og undersøkelser utført ved Avdeling for medisinsk biokjemi kan ikke utleveres til eksterne oppdragsgivere uten at dette er avtalt med oss.

Dersom analyser eller undersøkelser utført ved Avdeling for medisinsk biokjemi inngår i prosjekter eller vitenskapelige arbeider, gjelder følgende retningslinjer:

Før prosjektet settes i gang

 • ​​Avdeling for medisinsk biokjemi må kontaktes på forhånd, slik at man i fellesskap kan drøfte hvilke analyser/undersøkelser og prøvetakingsrutiner etc. som er best egnet for den aktuelle problemstillingen. Det må legges ved protokoll for prosjektet
 • ​Kontaktperson er prosjektkoordinator Tore Skei, som i kontortiden svarer på telefon 72 57 35 50 eller 72 57 32 32. Kontortiden er:
  Tirsdag kl. 08.00 - 15.00
  Onsdag kl. 08,00 - 15.00

  Besøkende kan henvende seg i resepsjonen i 1. etasje i Laboratorieklinikken. Tore Skei kan ellers kontaktes per epost, adressen er tore.skei@stolav.no
 • ​Oppdragsforskning kanaliseres gjennom St. Olavs hospital Oppdragsforskning

Ved publisering

 • Dersom innsatsen til Avdeling for medisinsk biokjemi ikke er avgjørende for innhold og konklusjoner, nevnes kun avdelingens navn
 • Har innsatsen til Avdeling for medisinsk biokjemi vært vesentlig med hensyn til arbeidsbelastning, analysesutvalg, oppsetting av metoder, tilrettelegging av prosjekt eller tolkning av resultater, er det rimelig med medforfatterskap
 • ​Resultater fra analyser og undersøkelser utført ved Laboratoriemedisinsk klinikk må ikke publiseres uten at disse retningslinjer er fulgt

Avdeling for medisinsk biokjemi vil på sin side ikke benytte kliniske observasjoner eller data fra andre laboratorier i publikasjoner uten forhåndsavtale med vedkommende kliniker eller kliniske avdeling.

 

Sist oppdatert 26.01.2022