Avdeling for klinisk farmakologi

Forsendelse av prøver

​Forsendelse av prøver må være i tråd med myndighetenes bestemmelser. Myndighetenes bestemmelser fremgår av en veileder for forsendelse av smittefarlig biologisk materiale utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Riktig håndtering og forsendelse er viktig av hensyn til pasienter, post- og transportpersonale og laboratoriepersonale.

Det er avsenders ansvar å påse at smittefarlig biologisk materiale er riktig klassifisert, pakket, merket og at riktige dokumenter medfølger forsendelsen. Melding om feilaktig emballert prøve sendes avsenderen.

Biologisk materiale skal i de aller fleste tilfeller klassifiseres som farlig gods, kategori B. Biologisk materiale, kategori B er tillatt sendt i posten.

Emballasjen skal alltid bestå av minst 3 deler:

  1. Lekkasjesikker primærbeholder som inneholder prøvematerialet (prøverør). Primærbeholder kan være av plast eller glass med tettsluttende gummipropp eller skrukork.
  2. Lekkasjesikker sekundæremballasje med absorberende materiale. Prøverørene skal emballeres i sekundæremballasjen på en slik måte at de ikke kan knuses. Dersom flere prøverør skal sendes i samme pakke, skal de pakkes slik at de ikke berører hverandre. For å hindre lekkasje av prøvemateriale dersom et prøverør skulle knuse under postforsendelsen, må prøvene legges i transporthylser med tilstrekkelig absorpsjonsmateriale. Transporthylsene er av slagfast plast og skal brukes til de fleste prøvetyper. Dersom det benyttes tørris for nedkjøling av prøver skal denne være plassert utenfor sekundæremballasjen. Bruk isoporeske ved forsendelse av prøvene.
  3. Ytteremballasje. Konvolutt eller eske som kan motstå støt og belastninger som normalt forekommer under transport. For postsendinger kreves det for pakker 23 x 13 x 1 cm. Se eget punkt om postforsendelse og postforsendelseskonvolutter under.

Krav til merking av ytteremballasjen:

  • Avsenders navn og adresse
  • Mottakers navn og adresse
  • Krav om UN 3373 symbol
  • Varenavnet "Biologisk stof kategori B" (bokstavstørrelse minst 6 mm høye) skal plasseres ved siden av UN 3373 symbolet.

Alt nødvendig materiell som rekvisisjoner, prøvetakingsutstyr, transporthylser, godkjente forsendelseskonvolutter kan bestilles her.

Godkjente konvolutter bestilles som beskrevet i punkt over, artikkel "Forsendelseskonvolutter m/fraktetiketter 0-4 kg".

  • Prøverørene settes i transporthylse og sendes i forsendelseskonvolutt.
  • Ikke brett eller krøll rekvisisjonen rundt transporthylsen.
  • Bruk helst tape og ikke stift sammen konvolutten. Dersom konvolutten likevel stiftes, påse at rekvisisjonen ikke blir stiftet fast.

Adresse
St. Olav Hospital HF
Avdeling for klinisk farmakologi
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Sendingene skal leveres over skranke ved postkontor eller post i butikk, ikke legges i utendørs postkasse.

Vær oppmerksom på forsinkelse i postgangen på helligdager. Prøver må ikke sendes i posten dagen før lengre høytids- eller helligdagsperioder. Prøvene må da oppbevares i kjøleskap til de kan sendes.

Prøver til Avdeling for klinisk farmakologi kan leveres med budtjeneste. Prøverørene settes i transporthylse og sendes i ufrankerte forsendelseskonvolutter.

På hverdager kl. 08.00 - 15.30 leveres prøvene ved Avdeling for klinisk farmakologi, Professor Brochs gate 6, Ekspedisjonen i 2. etg.

Legkontor tilknyttet Hente- bringetjenesten får prøvene hentet på avtalt sted og tidspunkt. I tillegg tar sjåførene med korrespondanse til og fra andre avdelinger ved sykehuset, samt forbruksmateriell ut til legekontorene.

Prøverørene og rekvisisjonene plasseres i egne forsendelsesbokser som oppfyller krav om forsendelse. Forsendelsesboksene fraktes i egen, isolert transportbag som skal sikre stabil temperatur.

Forsendelsesboks

Forsendelsesboks

Mer informasjon om Hente-bringetjenesten for primærhelsetjenesten finnes her​. 

Sist oppdatert 22.03.2024