Hente-bringetjeneste for primærhelsetjenesten

​Avdeling for medisinsk biokjemi organiserer Hente- bringetjeneste for primærhelsetjenesten. 

Vi tilbyr: 

  • Henting av prøver på avtalt sted og tidspunkt
  • Distribusjon av post mellom legekontor og alle St. Olavs hospitals avdelinger
  • Gratis prøvetakingsutstyr
  • Emballasje for transport av prøver og rekvisisjoner
 
For mer informasjon ta kontakt med vår kundekontakt: 

Legekontor som ikke er tilknyttet Hente- bringetjenesten må sende prøvene per post. 

 
Sist oppdatert 24.04.2024