Forsendelse av prøver

Forsendelse av prøver må være i tråd med myndighetenes bestemmelser. Myndighetenes bestemmelser framgår av veileder​ for forsendelse av smittefarlig biologisk materiale, utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Riktig håndtering og forsendelse  er viktig av hensyn til pasienter, post- og transportpersonale og laboratoriepersonale.

Det er avsenders ansvar å påse at smittefarlig biologisk materiale er riktig klassifisert, pakket, merket og at riktige dokumenter medfølger forsendelsen. Melding om feilaktig emballert prøve sendes avsenderen.

Biologisk materiale skal i de aller fleste tilfelle klassifiseres som farlig gods, kategori B. Biologisk materiale, kategori B er tillatt sendt i posten.

 

Emballasjen skal alltid bestå av minst tre deler:

 1. Lekkasjesikker primærbeholder som inneholder prøvematerialet. (prøverør). Primærbeholder kan være av plast eller glass med tettsluttende gummipropp eller skrukork.
 2. Lekkasjesikker sekundæremballasje (transporthylse) med absorberende materiale. Prøverørene skal emballeres i sekundæremballasje på en slik måte at de under normale transportforhold ikke kan knuses. Dersom flere prøverør skal sendes i samme pakke, skal de pakkes slik at de ikke berører hverandre. For å hindre lekkasje av prøvemateriale dersom et prøverør skulle knuse under postforsendelsen, må prøvene legges i transporthylser med tilstrekkelig absorpsjonsmateriale. 
  Transporthylsene er av slagfast plast og skal brukes til de fleste prøvetyper. Dersom det benyttes tørris for nedkjøling av prøver skal denne være plassert utenfor sekundæremballasjen. Bruk isoporeske ved forsendelse av prøvene.
 3. Ytteremballasje. Konvolutt eller eske som kan motstå støt og belastninger som normalt forekommer under transport.
  For postsendinger kreves det for brev en sidestørrelse på minst 10 x 14 cm, og for pakker 21 x 13 x 1 cm.  Se eget punkt om postforsendelse og forsendelseskonvolutter under.

Krav til merking av ytteremballasjen:

 • Avsenders navn, adresse og telefonnummer
 • Mottakers navn og adresse
 • Krav om UN 3373 symbol
 • Varenavnet ”Biologisk stoff kategori B” (bokstavstørrelse minst 6 mm høye) skal plasseres ved siden av UN 3373 symbolet
 • Alt nødvendig materiell som rekvisisjoner, prøvetakningsutstyr, transporthylser, absorbent, forsendelseskonvolutter kan bestilles via Logistikk og forsyning ved St. Olavs hospital:  bestillingsskjema.

Det er nye rutiner for forsendelse av biologisk materiale fra 1.1.2018, se informasjon om endringer.

Forsendelseskonvolutter og fraktetiketter bestilles via Logistikk og forsyning ved St. Olavs hospital på denne siden​.

Forsendelseskonvolutten benyttes til innsending av alle typer materiale til Laboratoriesenteret.

Unngå forsinkelser ved forsendelse av prøver:

 • Prøverørene settes i transporthylse og sendes i forsendelseskonvolutt.
 • Ikke brett eller krøll rekvisisjonen rundt transporthylsen.
 • Bruk helst tape og ikke stift sammen konvolutten. Dersom konvolutten likevel stiftes, påse at rekvisisjonen ikke blir stiftet fast.
 • Sendingene skal leveres over skranke ved postkontor eller post i butikk innen en tidsfrist som vil være forskjellig fra sted til sted. Oversikt over Postens tidsfrister:  Innleveringsfrister post i butikk.pdf

Adresse
Laboratoriemedisinsk klinikk
Laboratoriesenteret
Fellesprøvemottak
Erling Skjalgssonsgate 1
7030 Trondheim

Vær oppmerksom på forsinkelse i postgangen på helligdager. Prøver må ikke sendes i posten dagen før lengre høytids- eller helligdagsperioder.

Prøver til Laboratoriesenteret kan leveres med budtjeneste.
Prøverørene settes i transporthylse og sendes i ufrankerte forsendelseskonvolutter.

På hverdager, kl. 0730 – kl.1530, leveres prøvene i Laboratoriesenterets prøvemottak i 2. etg. vest. Utenom disse tidspunktene må prøvene leveres i Forsyningssenteret.

Legekontor tilknyttet Hente/bringe-tjenesten får prøvene hentet på avtalt sted og tidspunkt. I tillegg tar sjåførene med korrespondanse til og fra andre avdelinger ved sykehuset, samt forbruksmateriell ut til legekontorene.

Prøverørene og rekvisisjonene plasseres i egne forsendelsesbokser som oppfyller krav om forsendelse.

 

  Foto av forsendelsesboks

 

 

Forsendelsesboksene fraktes i egen, isolert transportbag som skal sikre stabil temperatur.

 


  Foto av transportbag

Rørpoststasjoner tilknyttet rørpostsystem brukes til forsendelse av prøver til Laboratoriesenteret. Alternativt må portør benyttes.

OBS! Det er meget viktig at rørpostpatronene pakkes, lukkes og sendes til riktig rørpoststasjon. Se prosedyre i EQS for pakking og sending.

Sist oppdatert 08.11.2023