Om oss - Kontakt oss

Telefon 72 57 32 00

E-post: post.lab@stolav.no

Klinikksjef er Solveig Winther. 

Kontaktinformasjon alle avdelinger Laboratoriemedisinsk klinikk

Kundekontakt
  Vår kundekontakt er Marit Elise Fossum Strømme. 

Telefon 72 57 44 35 

E-post: kundekontakt.pht@stolav.no

Laboratoriesenteret
Erling Skjalgssons gate 1
7030 TRONDHEIM

St. Olavs hospital HF
Postboks 3250 Torgarden
7006 TRONDHEIM

Telefonliste Sist oppdatert 01.09.2023