Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Seksjon spesialfunksjoner

​Seksjonsleder: Sissel Frisvold Røe

Seksjonen er delt i 5 fagområder

 • Substrat:
  Produksjon av medier og reagenser: Fagansvarlig laboratorieingeniør Marit Gaustad
  Mediekontroll:  Fagansvarlig laboratorieingeniør Jorunn Vikaunet
  Enheten er Helseregion Midt-Norges største produsent av medier for mikrobiologisk bruk.
  Vi lager medier for ulike behov innenfor mikrobiologi.
  Produksjon av spesialmedier etter kundenes behov kan avtales.
  Ca. 65% av medieproduksjonen brukes innen avdelingen til analyser og forskning. Resten av produksjonen leveres til eksterne kunder der de største er Sykehuset Levanger, Molde Sjukehus og HiST.
 • Spesialvask: Seksjonsleder Sissel Frisvold Røe
  Enheten har ansvar for desinfisering og rengjøring av laboratorieutstyr som brukes både på St. Olavs og NTNUs laboratorier i hele Laboratoriesenteret. Seksjonen sørger også for avdelingens forsendelser av pakker og prøver til andre laboratorier.
 • Smittevern: Spesialbioingeniør Marthe Lind Kroknes
  Enheten arbeider med å forebygge sykehusinfeksjoner hos pasienter og ansatte. Spesialbioingeniørens oppgaver omfatter laboratorieteknisk arbeid som genteknologisk karakterisering av mikrober, utvikling og etablering av nye metoder, renhetsmålinger i operasjonsstuer og sterilrom. Spesialbioingeniøren tilhører administrativt Avdeling for medisinsk mikrobiologi, og har et tett samarbeid med smittevernoverlege, hygienesykepleiere og tuberkulosekoordinator ved Seksjon for smittevern som er underlagt Fagavdelingen.
 • Nasjonal referansefunksjon for MRSA: Fagansvarlig bioingeniør Lillian Marstein
  1.januar 2006 ble nasjonalt referanselaboratorium for MRSA etablert ved Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi, St. Olavs Hospital, Trondheim. Referanselaboratoriet ivaretar en stammebank av MRSA som ble etablert i mai 2005, og som inneholder tilnærmet alle nypåviste MRSA isolater i Norge fra og med 1. januar 2008. Se Nasjonalt referanselaboratorium for MRSA
 • Nasjonal referansefunksjon for GBS: Spesialbioingeniør Randi Valsø Lyng
  Referanselaboratoriet for Streptococcus agalactiae (gruppe B streptokokker, GBS) har hatt funksjonen offisielt siden 2006, etter å ha utført typing av GBS på kollegial basis siden begynnelsen av 1990-tallet. Siden referansefunksjonen ble offisiell mottar vi omtrent like mange stammer som tilfeller meldt til MSIS. Se Nasjonalt referanselaboratorium for GBS

22 personer er tilknyttet seksjonen hvorav 1 seksjonsleder og 4 fagansvarlig bioingeniører.

Sist oppdatert 16.01.2016