Sending av prøver tatt på fredager - holdbarhetsoversikter

Det er viktig at prøver med biologisk innhold som blir sendt på fredager, blir vurdert med hensyn til holdbarhet. Dersom det ikke er mulig å få prøvene frem før holdbarhetstiden går ut, bør man vente med prøvetaking.

Holdbarhetsoversikt - immunologi, cytometri og allergi

Holdbarhetsoversikt - klinisk farmakologi

Holdbarhetsoversikt - medisinsk biokjemi

Holdbarhetsoversikt - medisinsk genetikk

Holdbarhetsoversikt - medisinsk mikrobiologi

Holdbarhetsoversikt - patologi (cytologi og histologi)

Holdbarhetsoversikt - medisinsk biokjemi, seksjon Orkdal

Om det likevel haster med å få sendt prøve på fredag, opplyser Posten Norge at "Bedriftspakke Ekspress Over Natt" vil være tilgjengelig for de fleste postnummer. Sjekk om dette er mulig for ditt postnummer her.  

Denne tjenesten vil ha utkjøring på lørdager forutsatt korrekt adressering. Legekontor kan bestille riktig forsendelsesmateriell her.

 

Adressering av "Bedriftspakke Ekspress Over Natt" til Laboratoriesenteret: 
St. Olavs hospital HF
Laboratoriemedisinsk klinikk
Felles prøvemottak
Erling Skjalgssons gate 1
7030 TRONDHEIM
Kontakttelefon: 72 57 32 52

Sist oppdatert 08.11.2023