Registerfaglig informasjon

Myelomatoseregisteret i Midt-Norge er forankret i Helse Midt-Norge og har St. Olavs hospital HF som databehandler. Relevante data publiseres regelmessig på våre informasjonskanaler på sosiale medier og diverse pasientseminarer gjennom året.

Illustrasjon av en PC skjerm

Eksempler på data som innhentes

  • Symptomer og undersøkelsesfunn
  • Resultater av laboratorieprøver
  • Resultater fra vevsprøver
  • Resultater fra radiologiske undersøkelser
  • Behandling, inklusive medikamentell kreftbehandling, strålebehandling, celleterapi og støttebehandling
  • Effekt av behandling
  • Bruk av helsetjenester, inklusive, men ikke begrenset til, prøver, undersøkelser, polikliniske konsultasjoner og liggedøgn
  • Livskvalitet og yrkesliv

For mer informasjon om hva som registreres kan man sende en e-post til registeransvarlig på post@myelomatoseregisteret.no

Sist oppdatert 25.05.2023