Nasjonalt servicemiljø region Helse Midt-Norge

De ni kvalitetsregistrene med nasjonal status i Midt-Norge er samlokalisert med Nasjonalt servicemiljø region Helse Midt-Norge ved Seksjon for medisinske kvalitetsregistre. Seksjonen er organisert under Fagavdelingen ved St Olav.

Seksjonen er lokaliset til i Mijøbygget i Teknobyen, som ligger noen hundre meter sør for St. Olavs hospital.  

Servicemiljøet 

Servicemiljøet i Helse Midt-Norge er en av fire regionale enheter tilknyttet Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre hos Senter for klinisk dokumentasjon (SKDE). Servicemiljøet skal bistå de nasjonale kvalitetsregistre i egen region, og registre som ønsker å få nasjonal status.  

Servicemiljøet bistår registrene med en rekke oppgaver: 

  • Statistisk analyse og databehandling 
  • Utforming av rapporter og publisering av disse 
  • Felles stabsoppgaver og administrasjon 

Kontaktinfo:

På St. Olavs hospital HF sine sider

På det nasjonale servicemiljøet sine sider

 

 

Sist oppdatert 02.05.2024