Velkommen til Norsk hjerteinfarktregister

Om oss

Norsk hjerteinfarktregister er et kvalitetsregister for registrering av pasienter med akutt hjerteinfarkt innlagt på norske sykehus. Registeret er en del av det nasjonale registeret over hjerte- og karlidelser.

hjerteinfarktregisteret@stolav.no

Faglig leder
Kaare Harald Bønaa
958 21 343

Daglig leder / Forsker
Ragna Elise Støre Govatsmark
(725) 76219 / 450 30 308

Registerkoordinator
Veronica Bendiktsen Berge
(728) 36 286

Statistiker
Kari Krizak Halle
(735) 53 236

Rådgiver
Ida Almenning Kiel

Registerkoordinator
Sylvi Fredriksen Sneeggen​

Adresse
Post- og besøksadresse

Denne gruppen består av en representant fra hver helseregion (to fra helse Sør-Øst), i tillegg til representanter fra registersekretariatet, fagforeninger, pasientforening og Folkehelseinstituttet.

 • Siri Malm, Helse Nord
 • Miriam Wiksnes, Helse Midt Norge
 • Cecilie Risøe, Helse Sør-Øst
 • Jarle Jortveit, Helse Sør-Øst, leder av fagrådet
 • Gard Frodahl Tveitevåg Svingen, Helse Vest
 • Bjørn Haug - Norsk cardiologisk selskap (NCS)
 • Halvard Kjelås, brukerrepresentant LHL
 • Tove Aminda Hansen, Landsgruppen av kardiologiske sykepleiere (NSF-LKS)
 • Jo Kramer Johansen, Norsk hjertestansregister og NAKOS
 • John Petter Skjetne, HEMIT
 • Folkehelseinstituttet, observasjonsrolle

Helse Nord
 • ​Bodø
 • ​Hammerfest
 • Harstad​
 • Kirkenes
 • Lofoten​
 • ​Longyearbyen
 • ​Mo i Rana
 • ​Mosjøen​
 • Narvik​
 • Sandnessjøen
 • ​Tromsø
 • ​Vesterålen
​​
Helse Midt​
 • Kristiansund
 • Levanger​
 • ​Molde​
 • Namsos
 • Orkdal​
 • ​St. Olav
 • Volda​
 • Ålesund​​
Helse Sør-Øst
 • Ahus
 • Arendal
 • ​Bærum
 • Diakonhjemmet
 • ​Drammen
 • ​Elverum
 • ​Gardemoen
 • ​Flekkefjord​
 • Kalnes
 • Gjøvik
 • ​Hamar
 • Kongsberg
 • ​Kongsvinger
 • ​Kristiansand
 • ​Lillehammer
 • ​Lovisenberg
 • ​Notodden
 • ​Rikshospitalet
 • ​Ringerrike
 • ​Skien
 • Tynset
 • ​Tønsberg
 • ​Ullevål

​Helse Vest
 • ​Førde
 • ​Haugesund
 • Haraldsplass​
 • ​Haukeland
 • ​Helse Fonna
 • ​Lærdal
 • Nordfjord
 • Odda
 • ​Stavanger
 • ​Stord
 • ​Voss​

Lovhjemmel

Registeret har lovhjemmel i Hjerte- og karregisterforskriften. Forskriften for Hjerte- og karregisteret ble vedtatt 16. desember 2011, og er iverksatt fra 1. januar 2012.
Bakgrunn mønster
Sist oppdatert 28.10.2022