Norsk hjerteinfarktregister

Norsk hjerteinfarktregister er et kvalitetsregister for registrering av pasienter med akutt hjerteinfarkt innlagt på norske sykehus. Registeret er en del av det nasjonale registeret over hjerte- og karlidelser.

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Norsk hjerteinfarktregister
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Teknobyen – Miljøbygget 4.etg. vest
St. Olavs hospital
Professor Brochs gate 2 
7030 Trondheim

Miljøbygget

Professor Brochs gate 2

7030 Trondheim