Poliklinisk skjema

Fra 23.03.2021 blir det mulig for sykehus som følger opp pasienter etter hjerteinfarkt å registrere data om oppfølgingen i Norsk hjerteinfarktregister. Sykehusene får mulighet til å undersøke om sekundærprofylaktiske tiltak er iverksatt og til å beregne hvor stor andel av pasientene som oppfyller gitte behandlingsmål.

Publisert 24.03.2021
Sist oppdatert 30.05.2023
Diagram, teknisk tegning

Poliklinisk skjema lanseres 23.03.2021 og gir sykehus som følger opp pasienter etter hjerteinfarkt muligheten til å registrere data om oppfølgingen i Norsk hjerteinfarktregister.

De fleste hjerteinfarktpasienter følges opp av primærhelsetjenesten etter utskrivelse fra sykehus, men noen sykehus tilbyr poliklinisk oppfølging ved fysisk fremmøte, per telefon- eller videokonsultasjon.  

Ved å registrere opplysninger fra den polikliniske kontrollen kan sykehusene få resultater på om sekundærprofylaktiske tiltak er iverksatt og hvor stor andel av pasientene som oppfyller gitte behandlingsmål. 
Poliklinisk skjema opprettes i innregistreringsløsningen, som de andre skjemaene, og rapporter blir tilgjengelige derfra.  Sykehusene bestemmer selv om de ønsker å ta det nye skjemaet i bruk.