Bilde av is med snø

Norsk hjerteinfarktregister

Norsk hjerteinfarktregister er et kvalitetsregister for registrering av pasienter med akutt hjerteinfarkt innlagt på norske sykehus. Registeret er en del av det nasjonale registeret over hjerte- og karlidelser.

Norsk hjerteinfarktregister er forankret i Helse Midt-Norge og har St. Olavs hospital HF som databehandler. Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for fellesregisteret.

 • medvirke til kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av behandlingen av hjerteinfarkt
  gi støtte til helsepersonell i behandlingsprosessen
 • være et verktøy for den enkelte institusjon for vurdering av egne resultater
 • vurdere ressursbruken i hjerteinfarktbehandlingen
 • gi grunnlag for forskning innen primære årsaker til sykdom, effekt av behandling og effekt av forebyggende tiltak​

Resultater fra Norsk hjerteinfarktregister i Resultatportalen

Registeret har laget en resultatside som viser resultater for kvalitetsindikatorer og annen beskrivende statistikk. Resultatene oppdateres jevnlig.
Interaktive resultat for Norsk hjerteinfarktregister
Bilde av resultattjenesten

Nyheter

 • 7. november 2023
  Presentasjoner fra webinar 2023

 • 30. juni 2023
  Årsrapport for 2022 er nå publisert

  Årsrapporten og interaktive resultater finner du under fanen «Resultater»

 • Diagram, teknisk tegning
  24. mars 2021
  Poliklinisk skjema

  Fra 23.03.2021 blir det mulig for sykehus som følger opp pasienter etter hjerteinfarkt å registrere data om oppfølgingen i Norsk hjerteinfarktregister.

Logg inn i registeret

Hvis du befinner deg på en nettleser som er koblet til Norsk Helsenett kan du registrere pasienter i registeret. Siden gir deg også mulighet til å søke om tilgang til registeret hvis du ikke har det.
Norsk hjerteinfarktregister - innlogging
Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon


Sist oppdatert 05.01.2024