Her finner du resultater fra Norsk hjerteinfarktregister

Resultater

Resultater fra Norsk hjerteinfarktregister publiseres i årsrapporten, og i interaktive rapporter på nettet.

Resultatportal for Norsk hjerteinfarktregister

Resultatet har laget en resultatside som viser resultater for kvalitetsindikatorer og annen beskrivende statistikk. Resultatene oppdateres jevnlig.
Lenke til interaktiv rapport
Bilde av forsiden til resultatportalen

Rapport for pasienter og pårørende

Norsk hjerteinfarktregister har utarbeidet en rapport for pasienter og pårørende. Rapporten inneholder blant annet informasjon om registeret, et utvalg resultater basert på årsrapport 2022 og resultater fra pasientrapporterte målinger.
Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon

Årsrapport for Norsk hjerteinfarktregister 2022

Årsrapport 2022
Bilde av forside

          Sist oppdatert 11.09.2023