Informasjon om Norsk hjerteinfarktregister

Pasient

Alle pasienter som innlegges på sykehus med akutt hjerteinfarkt blir registrert i Norsk hjerteinfarktregister. Dette er viktig og nødvendig for å kunne sikre kvaliteten på behandlingen. Det registreres hvilke risikofaktorer som foreligger, hvilke behandlinger som utføres og hvilke behandlingsresultater som oppnås.

Norsk hjerteinfarktregister sender ut en spørreundersøkelse om din helse etter at du har hatt hjerteinfarkt.

Norsk hjerteinfarktregister kan også bli brukt til forskning for å utvikle mer kunnskap som på sikt kan gi et bedre behandlingstilbud til hjerteinfarktpasientene. Opplysninger fra registeret vil bare kunne benyttes i forskningsprosjekter etter godkjenning fra den forskningsetiske komité i helseregionen og etter tilråding fra Personvernombudet for forskning eller tillatelser fra Datatilsynet.

Alle som arbeider med Norsk hjerteinfarktregister har taushetsplikt, og alle publiserte opplysninger fra registeret vil være i anonymisert form, slik at den enkelte pasient ikke kan identifiseres. Som pasient har du rett til innsyn i alle opplysninger som er registrert om deg.

Opplysninger om enkeltindivider som er fremkommet ved behandling av helseopplysninger, kan ikke brukes i forsikringsøyemed, av påtalemyndighet, domstol eller arbeidsgiver, selv om du som registrert samtykker (§ 1-1 Hjerte- og karregisterforskriften).

Som registrert i Norsk hjerteinfarktregister har du rettigheter. På sidene til Folkehelseinstituttet får du en oversikt. Alle søknader om innsyn og korrigering av informasjon rettes skriftlig til FHI. Her finner du flere skjema som kan brukes for dette.

 

For mer informasjon om hjerteinfarkt henviser vi til eksterne sider:

 

 

Bakgrunn mønster

 

 

Helsenorge.no om hjerteinfarkt

 

LHL_Logo_medium.jpg

 

 

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

 

Den nasjonale rådgivingsgruppen til Norsk hjerteinfarktregister har en brukerrepresentant. Se egen side Om oss for mer informasjon.

Sist oppdatert 05.01.2024