Håndtering av matallergi i barnehager og skoler

Matallergi i barnehager og skoler

Barnehagebarn som spiser
Måltid i barnehage

Informasjons- og undervisningsfilmer om matallergi

RAAO har laget filmer som kan være til hjelp i håndtering av matallergi i barnehager og skoler​. Filmene er mellom 2-5 minutter, og kan brukes fritt i undervisning, opplæring og informasjonsarbeid. Du finner filmene under "Pasientopplæring"

Video
En gutt som spiser frokostblanding

E-læring om matallergier i barnehager og skoler

Kort om kurset: Målet med kurset er at du skal være trygg på hva som skal til for å ivareta barnet med matallergi. Kurset er delt opp i 9 moduler så du enkelt kan velge ut tema som er aktuelle for deg.

Målgruppe: Ansatte i barnehager, skoler og skolefritidsordning
Mål: Du skal være trygg på hva som skal til for å ivareta barnet med matallergi

Matallergi i barnehager og skoler
En gruppe barn som sitter ved et bord

Håndtering av matallergi i barnehager og skoler

Oppdaterte nasjonale faglige råd for håndtering av matallergi i barnehager og skoler er publisert av Helsedirektoratet i samarbeid med RAAOene.

Les rådene på Helsedirektoratets sine sider
En jente som holder frukt
Sist oppdatert 08.04.2024