Våre utredninger

Her finner du oversikt over våre utredninger.

Luftveisallergi kommer av proteiner i luften som blir pustet inn og utløser betennelsesreaksjoner i luftveiene. De vanligste årsakene er:
  • ​Pollen
  • Husstøvmidd
  • Dyreallergen
​Andre kilder til luftveisallergi kan være svevestøv og muggvekst.​ Luftveisallergi kan også komme av spesifikke allergireaksjoner eller mer generelle reaksjoner på irritanter som røyk og avgasser i inne- og utemiljøet.


Anafylaksi er en potensielt livstruende allergisk reaksjon som involverer flere organsystemmer i kroppen, blodtrykksfall og pusteproblemer. De vanligste årsakene er:

  • Medikamenter (antibiotika mest vanlig)
  • Matvarer (for eksempel nøtter, melk, egg, fisk, skalldyr)
  • Insekt (bie, veps)
Det kan være vanskelig å finne årsaken til en anafylaktisk reaksjon. Etter utredning viser det seg heldigvis i de fleste tilfeller at pasientens reaksjon ikke var så alvorlig som først antatt.

God anamnese er det viktigste i matallregiutredningen, og mistanke om matallergi kan understøttes av blodprøver og prikktest, men må ofte bekreftes eller avkreftes gjennom matprovokasjon.​ 

Målet er at ingen skal ha unødvendige eliminasjonsdietter eller et unødvendig restriktivt kosthold grunnet ubekreftet mistanke om overfølsomhet overfor enkelte typer mat. 

Utredning av legemiddelrelaterte overfølsomhetsreaksjoner, her også legemiddelallergi, blir utført ved RAAO- Helse Midt. Pasienter som får slike uønskede reaksjoner av legemidler unngår ofte ikke bare bruk av liknende legemidler, men blir utrygge på bruk av andre legemidler i tillegg. Opplysning om mulig legemiddelallergi gjør at helsepersonell blir utrygge med hensyn til valg av legemiddel for den aktuelle pasient.

Seksjonen tilbyr denne pasientgruppen en omfattende utredning med grundig gjennomgang av sykehistorie, kliniske undersøkelser, blodprøver og andre relevante undersøkelser. Hudtesting og provokasjonstesting med mistenkte legemidler er sentrale ledd i utredningen. Det kan også være aktuelt med toleransetest som er utprøving av et sikkert alternativt medikament. 

Nye diagnostiske metoder som kan bidra til å avklare bakenforliggende mekanismer ved legemiddeloverfølsomhet, er under utvikling.

Seksjonen har tilbud om utredning av overfølsomhet for legemiddel brukt for narkose og lokalbedøvelse. I Norge er forekomsten av anafylaksi under narkose anslått til om lag en reaksjon per 5000 operasjoner. Etter slike reaksjoner er det viktig for pasientens trygghet at episodene blir utredet slik at en kan ta de nødvendige forholdsregler før eventuelle nye inngrep i lokalbedøvelse eller narkose.

Frykt for reaksjon på lokalbedøvelse hindrer mange i å få den behandlingen de trenger, for eksempel hos tannlegen. I de fleste tilfeller er reaksjoner under lokalbedøvelse at en merkar ubehag, er nær ved å svime av eller besvimer på grunn av ubehagelige sanseinntrykk, og ikke på grunn av selve lokalbedøvelsen.

Hvert år blir et stort antall nye stoffer innført i vårt samfunn. Disse stoffene kjenner vi ikke godt nok til å kunne si noe på forhånd om dette vil utløse mer allergi, og det blir stadig dokumentert nye yrkesallergier.

Vi vet allerede at 9-15 prosent av all astma hos voksne er utløst av faktorer i pasientenes yrke, men også plager i øvre luftveier, og ikke minst håndeksem kan skyldest allergi og annen overfølsomhet for stoffer i arbeidsmiljøet. Seksjonen har tilbud om utredning av mistenkt allergiutløst yrkessykdom i samarbeid med arbeidsmedisinsk poliklinikk.

Sist oppdatert 09.08.2022