Ambulanse og paramedic

Bli ambulansearbeider, ta Paramedic-utdanning eller gå vikarkurs.

Ambulansearbeider

Grunnutdanningen til yrket som ambulansearbeider er fireårig. De to første årene består av VG1 Helse- og sosialfag og VG2 Ambulansefag i videregående skole. Deretter følger to års læretid ved en godkjent lærebedrift. I Midt-Norge tilbys det VG2 Ambulansefag ved følgende videregående skoler:

For mer om utdanningsløp, opptakskrav og innhold i opplæring ved de videregående skolene, se vilbli.no eller ta kontakt med den enkelte videregående skole.

Lærlinger må dokumentere at de har bestått fysiske opptakskrav før de kan tiltre som lærlinger i ambulansefaget. For mer informasjon, se skjema Fysiske krav for lærlinger i ambulansefaget i Midt-Norge.  For spørsmål vedrørende lærlingeopptak og lærlingeordningen i Ambulansetjenesten, ta kontakt med Bjørn Julbø, e-post Bjorn.Julbo@stolav.no ansvarlig for vårt opplæringskontor.
Bestått fagprøve gir yrkeskompetanse med fagbrev. Kompetansebevis for utrykningskjøretøy er nødvendig for å kunne kjøre ambulanse under utrykning .

Paramedic-utdanning

På høyskolenivå tilbys det en videreutdanning i paramedic på 60 studiepoeng, med mulighet for en påbyggingsmodul på 30 studiepoeng. Utdanningen tas på deltid og tilbys ved følgende tre høyskoler: Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen på Lillehammer (HiL) og Betanien diakonale høgskole i Bergen. Opptakskravene er:

  • Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse
  • Fagbrev som ambulansepersonell eller 3-årig helsefaglig høgskoleutdanning
  • To års relevant erfaring etter avlagt fagprøve/avsluttet høgskoleutdanning

Vikarkurs

«Helsepersonell kan få jobb som vikarer i ambulansetjenesten etter gjennomført vikarkurs. For mer informasjon om vikarkurs og mulighetene for vikarjobbing i Ambulansetjenesten, ta kontakt med ambulanseavdelingen.

Kontakt Ambulansetjenesten i Sør-Trøndelag
 

Sist oppdatert 22.05.2023