NTNU-fusjonen

Fra 1. januar 2016 er NTNU og Høgskolene i Sør-Trøndelag, Ålesund og Gjøvik fusjonert til et felles universitet, NTNU.

For det nye NTNU vil 2016 være et overgangsår før endelig ny organisering trer i kraft 1. januar 2017. Det vil si at flere av St. Olavs Hospital sine samarbeidsarena og tidligere samarbeidsorganer med NTNU og de tidligere høgskolene først kan endre seg i 2016, for deretter å finne sin endelige form i 2017.

St. Olavs Hospital vil fortsette å holde nær kontakt med fakultet og institutt det er naturlig for oss å samarbeide med, på bakgrunn av geografisk nærhet til NTNUs campuser og på bakgrunn av det regionale helseforetaket vi er en del av.

Det kan oppstå flere spørsmål underveis før nye avtaler og samarbeidsformer er etablert. Disse spørsmålene vil vurderes kontinuerlig mens prosessen innad i NTNU foregår.

Spørsmål relatert til praksisstudier ved St. Olavs Hospital rettes direkte til utdanningsinstitusjonene.

Les mer om fusjonen her

Sist oppdatert 01.11.2017