En kvinne i laboratoriefrakk som holder en sprøyte med en kvinne i bakgrunnen

Utdanning og kompetanseutvikling

Fremragende behandling forutsetter fremragende ansatte.

Vi tilbyr fremragende kompetanseutvikling

St. Olavs hospitals visjon er å tilby fremragende behandling til våre pasienter. Vi skal gi den beste behandlingen som er tilgjengelig, utført av kompetente medarbeidere som er kvalitets- og sikkerhetsbevisste.

Derfor er vi opptatt av å møte de ansattes behov for å lære mer. Vår kompetanseutvikling foregår både gjennom interne opplæringstiltak og i form av formelle videreutdanninger ved utdanningsinstitusjoner.

 

Et universitetssykehus i utvikling

En gruppe kvinner i hvite labfrakker
Fremragende behandling

Som universitetssykehus har vi et tett og godt samarbeid med utdanningssektoren for å sikre kompetanse og kapasitet i tråd med sykehuset og samfunnets behov.

Vi arbeider for å utvikle et inkluderende miljø for pasientbehandling, forskning og utdanning, og vil fortsette å utvikle sykehuset som en klinisk arena for utdanning. Sykehuset har behov for spesialister innen alle fagfelt, men er også avhengig av en god og grunnleggende generalistkompetanse hos de ansatte.

Utøvelsen av all behandling og pleie skal være kunnskapsbasert og av høy standard, og anvendelse av pasientforløp bidrar til at vi når dette målet.

Utdanning av helsepersonell er en av helseforetakenes fire lovpålagte oppgaver (Spesialisthelsetjenesteloven § 3-8). Som arbeidsgiver skal vi sørge for at våre ansatte gis mulighet til etter- og videreutdanning, samt gi opplæring slik at den enkelte ansatte kan utføre sitt arbeid forsvarlig (Spesialisthelsetjenesteloven § 3-10).

Sykepleier? Nå kan du søke utdanningsstilling!

Vil du bli spesialsykepleier? Vi tilbyr utdanningsstillinger både til sykepleiere som allerede er ansatt ved sykehuset og til nye søkere. Åpent for nye søkere nå.

Oversikt over utdanningsstillingene finner du her
En kvinne i blå skjorte

Leger i spesialisering (LIS)

Spesialistutdanningen for leger omfatter praktisk tjeneste, teoretisk undervisning og andre læringsaktiviteter i minst seks og et halvt år etter tildelt autorisasjon eller lisens.
Les mer om LIS-utdanningen ved St. Olavs hospital her.
En person som opererer

Gratis forelesning hver fredag

Hver fredag har du mulighet til å lære noe nytt. Våre fredagsforelesninger er åpne for alle, både ansatte og besøkende.

Bli oppdatert på det siste innen blant annet demens-, ALS- og stamcelleforskning fra høyt kompetente fagpersoner.

Møt opp på Kunnskapssenteret hver fredag kl.08.00-08.30 eller se direktestrømming eller opptak på nett når det passer deg.

Les mer
En kvinne med en ryggsekk smilende

En av ti kvinner rammes

Hvorfor er det så mange som får brystkreft? Bli med på innsida av sykehuset i Diagnose, St. Olavs egen podkast.

Lær mer om årsakene til og behandlingen av brystkreft, og bli kjent med Siri Wahl-Olsen, i et sterkt og lærerikt møte om det å leve med brystkreft, og ikke minst om senskadene etter at man er friskmeldt og om muligheten for tilbakefall.

Lytt til Diagnose
En person som sitter på en hylle med utsikt over havet
Sist oppdatert 24.05.2024