Praksis ved St. Olavs hospital

St. Olavs hospital tilbyr praksisplass for helse- og sosialfaglige utdanninger som har praksisstudier i sin utdanning, og på ulike utdanningsnivå.

Gjennomføring av praksisstudier og tilbud om praksisplasser er regulert i samarbeidsavtaler mellom St. Olavs hospital og aktuelle utdanningsinstitusjoner. Samarbeidet har til formål å bidra til en velfungerende utdanning og helsetjeneste i henhold til helsetjenestens behov og gjeldende fag- og rammeplaner. Samarbeidsavtalene skal være et virkemiddel for et godt samarbeid om praksisstudier og skal bidra til faglige synergier og stimulering til videre nettverksbygging.

Ko​​ntakt

Kontakt din utdanningsinstitusjon ved spørsmål om praksisstudier og tilbud om praksisplass ved St. Olavs hospital.

Kontaktinfo St. Olavs hospital:


​​

Sist oppdatert 15.02.2024